Babelut

Babelut Residenties

De Babelut Residenties geven jonge muzikanten de kans om een nieuw aanbod te ontwikkelen voor jong publiek met coaching van Musica. Het resultaat kan allerlei vormen aannemen: klankinstallatie, concert, muziektheater, workshop,…

© Marc Ras

Parcours

Babelut Parcours is een muzikale reis voor kinderen van 0-5 jaar en hun begeleiders. Internationale artiesten en muzikanten nemen het publiek mee op een belevingstraject voor al de zintuigen – boordevol muziektheater, klankinstallaties en muzikale interactie.

Sonokids

Een artistiek samenspel tussen jonge kinderen, hun begeleiders en muziekeducatoren in de (buitenschoolse) kinderopvang. Stem, lichaam, materialen, instrumenten worden op een sensitieve, fantasierijke manier verkend en leiden tot een muzikaal avontuur. De begeleiders krijgen een nascholing op de werkvloer, en een theoretische vorming als omkadering.

© Marc Ras

Workshops

Muzikale ontmoetingen en spelmomenten voor baby’s, peuters en kleuters, onder leiding van een muziekeducator. Samen met hun ouders of begeleiders gaan ze op zoek naar de mogelijkheden van stem, lichaam en muzikale dialoog. Spontaniteit, spel en experiment staan daarbij centraal. Onze workshops zijn te boeken door socio-culturele organisaties, scholen en opleidingen. Ze kunnen als losse …

Workshops Lees verder »