Musicaklassen 2022-2023: ZWERM

© Marc Ras

Wat is leven? Of beter, wat betekent het om te leven? 

De nieuwe editie van Musicaklassen groeit vanuit één stamcel. Zij deelt zich. De nieuwe cellen delen zich opnieuw. Groepjes cellen zwermen uit en klitten samen tot meercellige organismen. Zij komen in contact met andere organismen. Tot zij één goed functionerend lichaam vormen. Ook dat lichaam staat niet op zich. Het gaat een samenwerking aan met andere lichamen.

De nieuwe editie van Musicaklassen vertrekt vanuit biologische insteken. De natuur is doordrongen van vormen van samenwerking en wederzijds voordeel. Een kluwen van gedeelde belangen en beïnvloeding. Een voortdurend balanceren. Niets wordt uit het niets geboren, niets is ooit af, niets sterft voor niets.

De baby wordt kind, het kind een puber, de puber een volwassene. Op het toonmoment komt het lichaam tot volle wasdom. Dan sterft het organisme. Een nieuwe cyclus begint. 

De volgende week Musicaklassen vertrekt vanuit één stamcel. Zij deelt zich …

  • Musicaklassen

    Musicaklassen

    Een werkweek rond klank, muziek, beweging en dans, voor leerlingen en leerkrachten uit de 2e en 3e graad van het basisonderwijs. Uitstapjes naar andere muzische domeinen vanuit een jaarlijks thema zorgen voor een hoogsteigen dynamiek en een toonmoment met een geheel eigen karakter. Tijdens een inleefdag raken de leerkrachten vertrouwd met onze thematiek en aanpak. …

    Musicaklassen Lees verder »