Algemene Voorwaarden

ANNULERING

Annulering door Musica
Bij annulering betaalt Musica het gehele cursusgeld terug.

Annulering door de cursist
In geval van een geldige annulering door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, enz.) betaalt Musica het cursusgeld terug met aftrek van 19 euro voor administratiekosten. Indien er reeds partituren verstuurd zijn of andere kosten gemaakt werden, worden die ook van het cursusgeld afgetrokken. Bij alle andere annuleringen geldt de volgende regeling:

6 weken: volledige bedrag met aftrek van 19 euro
6-2 weken: helft van het betaalde bedrag met aftrek van 19 euro
minder dan 2 weken: geen terugbetaling meer mogelijk

Let op! Annuleren moet steeds schriftelijk gebeuren.

VERZEKERING

Cursisten:
Zijn verzekerd voor schade aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid) en beperkt verzekerd voor lichamelijk letsel.

Instrumenten:
Musica verzekert geen instrumenten tijdens cursussen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan instrumenten.