Musica start met een nieuwe Kunstkuur

12/06/2020

Musica mag in september 2020 starten met een nieuwe Kunstkuur! 

Kunstkuur stimuleert de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie. Basisscholen die nood hebben aan meer ondersteuning, input, verrijking op één of meerdere muzische domeinen slaan daarbij de handen in elkaar met het deeltijds kunstonderwijs en een externe partner.

Musica stapte in september 2019 mee in dit avontuur als externe partner van het 3-jarig project 'Everybody will create, op muzisch appvontuur met curieuzeneuzen' in samenwerking met basisschool Curieuzeneuzen uit Balen en drie gespecialiseerde leerkrachten van het lokale DKO. Alle leerlingen van de basisschool gaan in wekelijkse co-teachings ateliers aan de slag binnen de domeinen muziek, woord en beeld, die vertegenwoordigd worden door drie docenten uit het DKO. Musica treed hierbij op als coach van leerkrachten-teams uit het deeltijds kunstonderwijs en basisonderwijs en staat in voor visie-ontwikkeling.

Vanaf 1 september mag Musica opnieuw de rol van coach op zich nemen voor een nieuw 3-jarig Kunstkuurproject in samenwerking met basisschool Stapsteen uit Mol en de gemeentelijke academie voor muziek en woord. Centraal hierin staat de figuur Thaleia, muze van de komedie uit de Griekse Mythologie. Binnen de domeinen muziek en woord, werken de partners aan de totale ontwikkeling van het kind en krijgen de leerlingen voldoende kansen om zichzelf te ontdekken, hun talenten te tonen en verder te ontwikkelen. Met Thaleia als muze wilt het project verwijzen naar de Griekse tragedie waarin dans, zang, muziek en drama zijn verenigd. Gedurende de drie jaren wordt het culturele bewustzijn van de leerlingen aangescherpt door te verwijzen naar de Griekse cultuur: de bakermat van onze Westerse samenleving. Thaleia zal een voortdurend proces zijn waarbij niet alleen de muzische vakken, maar ook taal, bewegingsopvoeding en wereldoriëntatie aan bod komen. 

Meer weten over Kunstkuur? Neem een kijkje op www.cultuurkuur.be