C-TAKT

Vanaf 1 januari 2017 is C-TAKT, de fusie tussen de werkplaatsen van TAKT Dommelhof (Pelt) en C-mine cultuurcentrum (Genk), een feit. Deze nieuwe werkplaats is gegroeid uit de vaststelling dat Limburg nood had aan een plek waar kunstenaars thuis kunnen komen en in alle rust aan hun projecten kunnen werken.

Zwaartepunt van de werking ligt in de relatief jonge term binnen de kunsten: transdisciplinariteit.  Steeds meer kunstenaars zoeken vandaag de grenzen van de kunstdisciplines op en gaan deze verleggen of zelfs overstijgen. Zo ontstaan er nieuwe manieren om zich uit te drukken die niet zo maar te categoriseren zijn binnen een bepaalde discipline.

De werking van C-TAKT neemt transdisciplinair als leidraad en is tweeledig. Enerzijds gaat C-TAKT als netwerkorganisatie in zee met vijf structurele partners: SoAP (Maastricht en Gent), Platform 0090 (Antwerpen en Istanbul), wpZimmer (Antwerpen), Musica (Pelt) en In Situ (Europees Netwerk). Met hen worden projecten opgezet die alle betrokken partijen belangrijk vinden en die vertrekken vanuit de kunstenaar.

Anderzijds is er de focus op jong talent, een werking die voortvloeit uit de talentontwikkeling van de voorbije jaren van zowel TAKT Dommelhof als C-mine cultuurcentrum Werkplaats. Op die manier tracht C-TAKT een bedding te creëren voor jonge kunstenaars die elk vanuit hun specifieke visie op kunst overschrijdend willen werken en ondersteunt ze deze kunstenaars en producties ook in hun onderzoeks- en ontwikkelingsfase.

C-TAKT bericht regelmatig over één van de artiesten en/of hun specifieke manier van werken  op een manier die bij het werk van de betreffende kunstenaar past. Deze berichten uit de werkplaats worden regelmatig gebundeld als open archief voor de kunstenaars en het hele veld.

Jaarlijks zullen  worden initiatieven opgezet  ter stimulering van kennisdeling in formats zoals Hothouse of Rendez-vous in samenwerking met het Europese netwerk In Situ, netwerkmomenten voor artiesten en organisatoren uit gans Europa.

Artistiek leiders Hugo Bergs en Eddie Guldolf bouwen sinds 1 januari 2017, met medewerking van Musica, aan een b(l)oeiend Limburgs kunstenveld dat zich zal verankeren in Vlaanderen en de wereld.

Voor meer info contacteer:
Hugo Bergs / Eddie Guldolf
www.dommelhof.be / www.c-minecultuurcentrum.be