AlbaNova Labo

Creëren Musiceren

Beloftevolle kunstenaars en ensembles krijgen de kans om in de context van het AlbaNova Festival een ontwikkelingstraject te doorlopen met het oog op creaties die de brug slaan tussen erfgoed en creatie, of die mikken op alternatieve vormen van publieksparticipatie.

Coproductie met Alden Biesen.