Babelut Reeksen

Beleven Musiceren Verkennen

Een afgebakende reeks van workshops die deelnemers toelaat om gedeeld muzikaal vocabulaire te ontwikkelen met de allerjongsten en hun begeleiders. Het accent ligt op praktijkontwikkeling, met de nodige ruimte voor reflectie en feedback van deelnemers.

Babelut Reeksen zijn onderzoeksprojecten die langer lopen dan een werkmoment en die vanuit een experimenterende benadering de muzikale omgang met jonge kinderen voeden. De ‘Music Learning Theory’ van Edwin Gordon en pedagogische modellen die de muzikale interactie tussen ouder en kind centraal stellen, vormen een belangrijke inspiratiebron. Ouders en begeleiders worden gesensibiliseerd om inzichten en methodieken uit deze modellen toe te passen in hun omgang met de allerjongsten.