CONNECT

Musiceren Verkennen

Internationale experten inspireren een select groepje ‘ambassadeurs’ uit de professionele muziekwereld en deeltijds kunstonderwijs rond inhoudelijke problematieken en noden in de muziekpraktijk. Vanuit die input experimenteren de deelnemers in de eigen praktijk met de aangereikte werkvormen. Op terugkommomenten wisselen ze hun ervaringen uit en worden ze betrokken bij de kritische evaluatie en ontwikkeling van een internationale publicatie, applicatie, online tools en nascholingen.

Het onderzoeksproject CONNECT verbindt experten met gedreven leerkrachten en uitvoerende kunstenaars. CONNECT richt zich op fundamentele problematieken van de artistieke en educatieve praktijk. Musica gaat steeds actief op zoek naar erg gemotiveerde leerkrachten voor deelname.

Doel is het leggen van verbindingen tussen vroeger en nu, praktijk en theorie, creativiteit en vaardigheid, evenals het delen van expertise. Deelnemers gaan als ambassadeurs van het project in de eigen lespraktijk experimenterend aan de slag. Zo wekken zij de interesse van collega’s in hun directe omgeving. Musica zorgt voor ondersteuning en terugkommomenten met discussie en uitwisseling van ideeën. Inspelend op actuele noden wordt gezocht naar originele, consistente en werkbare oplossingen. Elke driejarige onderzoeksfase mondt uit in gespecialiseerde nascholingen en een internationale publicatie.