Kunsteducatief Labo

Creëren Musiceren

Labosessies die de ontwikkeling van werkvormen clusteren rond algemene thematieken zoals belichaming, meerstemmigheid, improvisatie, enz. Zowel de eigen docenten en artistieke coördinatoren als externe experten worden bij het labo betrokken. De inhoud wordt bepaald vanuit actuele thema’s en vragen in de werking van Musica. De output krijgt een onmiddellijke verspreiding en toepassing in bestaande formats. Kunsteducatief Labo speelt een centrale rol in het op elkaar afstemmen van Musica’s diverse expertiseterreinen.