NOMAD

De titel van dit werkterrein verwijst naar de geest van de nomade - de outsider die buiten zijn cocon op zoek gaat naar bevruchting. De projecten binnen Nomad zijn gericht op verandering, vernieuwing en relevantie in de brede artistieke praktijk en de samenleving.

Doelstellingen:

Binnen Nomad creëren we ruimte voor

  • innovatieve en participatieve vormen van muzikale interactie 
  • muzikale belevenissen in relatie tot het verleden en voor de toekomst
  • de maatschappelijke impact van de verhoudingen mens-kunst-natuur en mens-kunst-technologie
  • inclusief curatorschap
  • participatieve praktijken in Vlaanderen vanuit een artistiek oogpunt