Juridische vermeldingen voor Nederlandse donateurs

Statutaire Naam:
Musica

RSIN of fiscaal nummer:
in aanvraag

Postadres:
Toekomstlaan 5b, 3910 Neerpelt

Telefoon:
0032 11 610 519

Algemeen mailadres:
info@musica.be

Doelstelling:
Musica is een niet-commerciële organisatie die muziek in haar ruimste betekenis wenst te promoten, door het opzetten van een gevarieerd aanbod van initiatieven met educatieve waarde. Musica wil een zo breed mogelijke doelgroep van luisteraars, uitvoerder en componisten een directe confrontatie bieden met muziek. Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van van de VZW worden verwezenlijkt, behoren onder meer het organiseren van cursussen, concerten, festivals en bijzondere projecten.
Daarnaast dan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten alle tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.
De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 15 bestuurders, al dan niet leden van de VZW. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat 'effectief lid' is van de vereniging. 

Bestuurssamenstelling:
Herman Baeten, voorzitter
Roel Coninckx, bestuurder
Bart Demuyt, secretaris
Laura Maes, bestuurder
Annelies Van Boxel, penningmeester
Els Vanvolsem, ondervoorzitter

Het bestuur en RVT:
ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Beloningsbeleid directeur:
het beloningsbeleid voor de directie volgt de Belgische CAO voor sociaal-cultureel werk.

Het personeel volgt:
de Belgische CAO voor sociaal-cultureel werk.