Een gift doen aan het Musicafonds

Musica heeft zich als impulscentrum altijd bekommerd om een dynamisch muzieklandschap waarin iedereen kansen krijgt om te participeren en zich te ontwikkelen. Met het Musicafonds wil de organisatie artistieke projecten met een bijzondere waarde voor de samenleving en het kunstenveld een extra duwtje in de rug geven. 

Uw gift is zeer welkom op het rekeningnummer IBAN BE27 0012 3667 0073 (BIC GEBABEBB) met vermelding ‘Musicafonds’.

Uw storting is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar, wij bezorgen u jaarlijks een attest. Schenkt u 100 euro of meer, dan kan – als u dat wenst – uw naam vermeld worden op de website.

Ook personen uit Nederland kunnen een gift doen en genieten van fiscale aftrek, wij bezorgen u een ontvangstbewijs.