Projecten met steun van het Musicafonds

Verleden

Moeder-Taal
Dankzij de steun van het fonds kon Musica in 2013 muzische workshops aanbieden aan analfabete, anderstalige moeders en hun kinderen. De workshops kaderden in het project Moeder-Taal van het Centrum voor Basiseducatie Kempen. Jonge moeders kregen er Nederlandse les en opvoedingsondersteuning - terwijl de kinderen konden spelen onder het toeziend oog van vrijwilligsters. Naast de ontwikkeling van de moeders, is ook taalstimulering van het kind een belangrijke doelstelling.

Taalbad
Via muziek kunnen mensen met elkaar communiceren over taalgrenzen heen. Tegelijk is het ook een instrument om spelenderwijs aan de slag te gaan met taal. Muzikale taalspelletjes kunnen kinderen stimuleren in hun taalontwikkeling. Met steun van het fonds organiseerde Musica in 2014 enkele workshops in multiculturele crèches en kleuterscholen in Brussel en Antwerpen.

Muziek in de gevangenis
In 2012 en 2014 organiseerde Musica een muzikaal project met gedetineerden. Gevangenen verliezen vaak het contact met de buitenwereld, zelfs met de eigen partner en kinderen. In de gevangenis van Turnhout wendde Musica de kracht van muziek aan voor een gedeelde, artistieke ervaring met gedetineerden, hun partners en kinderen. De muzische workshop tijdens het maandelijkse kinderbezoek werd tweemaal een beklijvende ervaring.

Workshop KlankGuerrilla op Sensatio festival
Op 22 mei 2015 testte Musica voor het eerst de workshop KlankGuerrilla uit tijdens het kleinschalige community art-festival Sensatio in Houthalen. Acht enthousiaste deelnemers van diverse afkomst leerden in drie uur hoe ze de bosrijke omgeving van Sensatio tot klinken konden brengen met elektroakoestische technieken. Onder leiding van percussionist Jacob Vanneste brachten ze een verrassende 'klankguerrilla' voor een nietsvermoedend publiek.

Ukelila
Ukelila was een muziekeducatieprogramma dat kinderen in basisscholen de kans bood om een muziekinstrument te leren spelen. Elke week kregen ze binnen de gewone schooluren les van professionele muzikanten. Ze leerden al snel samenspelen, en vormden reeds na korte tijd een heus orkest. Niet alle kinderen krijgen van thuis uit de mogelijkheid om zich muzikaal te ontplooien. Ukelila liet zich inspireren door buitenlandse voorbeelden, maar wou ook een eigen pedagogisch model ontwikkelen, op maat van scholen in de Limburgse Mijnstreek met veel maatschappelijk kwetsbare kinderen. Hans Van Regenmortel van Musica tekende mee het pedagogische traject uit en zorgde voor begeleiding van de muziekdocenten.
Tijdens een studiedag over het project op 14 december 2016 werd er ingezoomd op de vernieuwende methodieken die binnen Ukelila gehanteerd werden en de positieve sociale effecten op de deelnemers.  

Symposium EVTA  
Op 5 november 2016 organiseerde EVTA (European Voice Teachers Association) een symposium rond de heilzame effecten van samen zingen, van de kindertijd tot de derde leeftijd. Dankzij het Musicafonds kon ook het aspect zingen met de allerkleinsten belicht worden. Sarah Verhulst, betrokken bij onze Babelutwerking, verzorgde er een interactieve lezing.

Huis van het Kind Genk
Musica is partner van Campus O³, erkend als een Huis van het Kind, in Genk. Campus O³ is werkzaam in een multiculturele omgeving met tal van sociale en maatschappelijke uitdagingen, en wil een laagdrempelige ontmoetings-, informatie- en ondersteuningsplek zijn voor alle (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Musica stelde haar expertise ter beschikking en wou in samenwerking met de Opvoedingswinkel een verbindende plek creëren tussen kunst, cultuur, educatie en gezinnen, met nadruk op gezinnen met kinderen tot drie jaar oud.
In de opstartfase van Campus O³ en intussen verschillende keren nadien organiseerden we enkele sessies Klankenbad, Muzikale Dialogen voor kinderen van 0 tot 36 maanden en hun ouders. Deze workshop ligt in het verlengde van een geslaagd experiment met niet-Nederlandstalige moeders in 2014. Ook in Genk staat de sociale invalshoek centraal. In het najaar van 2016 werd er een vervolgreeks voor oudere kinderen aangeboden.

Coaching masterproef rond muziekbeleving bij kinderen met een gehoorstoornis
Astrid Vanhees werkte tijdens academiejaar 2016-2017 aan een masterproef die de muzikale groei en muziekbeleving van kinderen met een gehoorstoornis onderzoekt. Astrid werd hiervoor gecoacht door collega Hans Van Regenmortel die ook het Ukelila-project opvolgde. Bovendien kon ze een jaar lang gebruik kunnen maken van Ukelila-instrumenten.

Heden

Inclusieve muziekvakantie in Mechelen 
Benjamin Haemhouts, artistiek directeur van Casco Phil, droomde al jaren van een inclusief zomerkamp voor kinderen waarbij creativiteit in de breedste zin van het woord centraal staat. Door middel van samenwerking met enkele sociale partners wilden we een aantal kinderen in kansarmoede betrekken en integreren in de groep. In de eerste week van juli 2016 werd de droom werkelijkheid. Met de stad Mechelen als thema leefden deelnemers met verschillende achtergronden zich creatief uit, musiceerden ze en kookten ze samen onder leiding van verschillende inspirerende chef-koks. Maar liefst 25% van de deelnemers was afkomstig uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
De inclusieve muziekvakantie is intussen een vaste waarde binnen Musica’s projecten en wordt elke zomer hernomen.

Sociale tarieven voor talentontwikkelingsprogramma's
Het Musicafonds wordt ook aangesproken om 'sociale tarieven' te kunnen hanteren voor onze muziekvakantie in Antwerpen en andere activiteiten rond talentontwikkeling zoals bv. de internationale compositiestage SoundMine. We hopen daarmee verschillende kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen te bereiken.