Muzische nascholingen

Musica heeft een breed aanbod muzische nascholingen, interessant voor iedereen die met kinderen creatief met muziek aan de slag wil. Musica-nascholingen zijn actief, speels, creatief, vernieuwend en bovenal voor iedereen. Kinderen, van baby's tot lagere schoolkinderen, vinden het heerlijk te zingen, te musiceren of te bewegen op muziek. Tijdens nascholingen ontdek je je eigen muzikaliteit en hoe ook jij op een eenvoudige, speelse manier met kinderen rond muziek kan werken.

Aanbod voor onthaalouders, crèches en kleuteronderwijs

Musica beschikt over specifieke know how om de communicatie tussen en met baby's, peuters en kleuters te bevorderen via klank, beweging en muziek. Het is een lijn die we doorheen al onze educatieve projecten doortrekken: inderdaad, vanaf de geboorte. Menselijke interactie is fragiel en vol nuances. In deze nascholingen stel je je antenne af op de muzikale signalen die baby's, peuters en kleuters uitzenden. Je leert die signalen herkennen en in het hier en nu betekenis geven. Van onderdompeling in de muzikale taal van het moment, evolueer je naar meer actieve muzikale interactie.

Geïnteresseerden in de nascholingen voor kinderverzorgers en onthaalouders nemen contact op: tel. +32 (0)11 610 518 of info@musica.be.

Aanbod voor basisonderwijs, middelbaar onderwijs, esthetica, deeltijds kunstonderwijs en hoger muziekonderwijs

Via overkoepelende organisaties biedt Musica tal van muzische nascholingen aan voor leerkrachten lager en hoger onderwijs. Deze nascholingen zijn een impuls om op een doordachte en vernieuwende manier rond het muzische te werken in de klas. Aan de hand van praktische workshops, voorbeelden en reflectie ervaren de leerkrachten zelf hoe het is om met het aangereikte materiaal aan de slag te gaan.

Wie voorstellen heeft voor onderwijsprojecten met een erg experimenteel en vernieuwend karakter en waarbij klank en muziek centraal staan, kan rechtstreeks met Musica contact opnemen via info@musica.be of +32 (0)11 610 510.