Raad van Bestuur

Herman Baeten
voorzitter

Roel Coninckx
zaakvoerder

An-Heleen De Greef
ondervoorzitter, fondsenwerving Dokters van de Wereld, gastdocente International & European Cultural Policymaking KULeuven 

Marlies De Munck
onderwijsbegeleider aan de UAntwerpen, professor aan de HoGent

Bart Demuyt
secretaris, directeur Alamire Foundation, artistiek directeur AMUZ / Festival van Vlaanderen Antwerpen

Ann Laenen
coördinator Artist in Residence programma Valletta 2018, gastdocente Digital Arts University of Malta 

Erwin Roebroeks
schrijver, onderzoeker, cultuuradviseur Europese Commissie

Erwin Verbist
directeur behoud en beheer van de musea en erfgoedinstellingen aan de stad Antwerpen