Praktische info

Inschrijven voor stages

Inschrijven gebeurt schriftelijk met een inschrijvingsformulier, per mail of via www.musica.be (je vindt per cursus een inschrijvingsformulier). Na de inschrijving stuurt Musica een bevestiging en een betalingsverzoek met de nodige informatie.

Opgelet: De inschrijving is pas geldig als u het volledige bedrag gestort heeft op rekening IBAN BE27 0012 3667 0073 (BIC GEBABEBB) van Musica.

Betaling

De cursusprijs 
Volpension (tenzij anders vermeld) 
Omvat alle kosten voor verblijf, maaltijden, cursusmateriaal, partituren en begeleiding.

Externaat 
Omvat alle kosten behalve verblijf en maaltijden.

Deelnemersinformatie

Drie weken vóór de start van de cursus krijgt elke deelnemer de deelnemersinfo: een deelnemerslijst, praktische richtlijnen en eventuele specifieke vragen van de docenten.

Musica cultuurschakel

Musica is erkend als cultuurschakel . 
Scholen die dat wensen kunnen gratis tickets vragen bij De Lijn om via de reguliere busverbindingen tot bij Musica te raken. Meer info: www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-op-weg
Scholen kunnen ook max. 1500 euro tussenkomst vragen voor een creatief schoolproject. Meer info: www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-project

Begeleiderspas

Het provinciebestuur biedt personen met een handicap de mogelijkheid om een begeleiderspas te bekomen. Met deze provinciale begeleiderspas kan een persoon met een handicap die in Limburg woont, zijn of haar begeleider gratis meenemen naar het theater, optredens, sportmanifestaties, tentoonstellingen, ... Musica erkent deze begeleiderspas. Meer info: www.limburg.be/begeleiderspas.

Foto- en filmopnames

Tijdens Musica-activiteiten kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden, door of op vraag van Musica. Musica gebruikt deze beelden enkel om promotie te maken voor haar activiteiten. Indien u dit niet wenst, gelieve dit dan uitdrukkelijk bij de inschrijving of reservatie te vermelden.

Giften

Wie Musica financieel wil steunen kan een gift overmaken via het Musicafonds. Giften vanaf 40 euro (hoogte van bedrag is onbeperkt) zijn fiscaal aftrekbaar. Het bedrag kan je storten op rekening IBAN BE27 0012 3667 0073 (BIC GEBABEBB) met als vermelding 'gift'. Je ontvangt nadien een bewijs van storting.