Privacybeleid

Bij toegang tot en het gebruik van deze website van Musica, Impulscentrum voor Muziek gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid. Wanneer u deze website bezoekt en/of uw persoonsgegevens aan Musica verstrekt, verleent u Musica uitdrukkelijk schriftelijke toestemming om de u betreffende informatie te vergaren, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de hier omschreven doeleinden. U heeft het recht, indien gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, om uw toestemming te allen tijde en zonder opgave van reden in te trekken.

Persoonsgegevens

Musica verzamelt enkel de door u uitdrukkelijk opgegeven gegevens zoals onder andere voornaam, naam, email, geboortedatum, woonplaats, adres, instrumenten die u bespeelt, etc.

Doeleinden van de verwerking

De u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met als doel u te informeren over onze activiteiten, u te verwittigen over wijzigingen van de activiteiten en het verwerken van aanvragen en bestellingen van goederen en diensten waaronder ticketing en de daarbij horende verwerking en verdere opvolging. U kan zich te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrieven.

Recht op toegang en verbetering & wijzigingen in privacybeleid

U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van de u betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe - kosteloos - een eenvoudig bericht sturen naar info@musica.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen via deze pagina bekend gemaakt worden.

Bedrijfsgegevens met het oog op contactname

Voor inlichtingen over het privacybeleid kan u contact opnemen via info@musica.be.

Het beheer van uw gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens en de nieuwe Europese GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet die vanaf 25 mei 2018 in voege trad.