Nascholing: Bewegen tot het klinkt

Creatief aan de slag met muziek en beweging - voor onthaalouders, crèchebegeleiders, kleuteronderwijs en eerste graad basisonderwijs.

Baby's en peuters

Baby's vinden het heerlijk als je met hen ronddanst. Ook bij peuters vormen zingen, muziek maken en beweging een onafscheidelijk trio. In deze nascholing wordt duidelijk hoe beweging klank en muziek intenser laat ervaren. Je onderzoekt hoe voorwerpen als stokken, touw, bellenkransen, watjes, linten en sjaaltjes uitnodigen om op een specifieke manier te bewegen. Hieruit ontstaan verrassende ideeën om muzikaal aan de slag te gaan.

Deze workshop is geïnspireerd door ideeën van Sherborne en Laban.

Kleuteronderwijs en eerste graad basisonderwijs

Danst je neus wel eens alleen? Wat kunnen je tenen met een ritme en je navelbuik met een melodietje? Voelen je vingers ook muziek en kunnen je ellenbogen samen dansen? Muziek laat geen enkel jong kind onbewogen. Klank en muziek zetten hen aan tot expressie met het hele lichaam. Hoe beïnvloeden de muzikale parameters onze bewegingen?

Maar ook andersom: welke invloed heeft beweging op klank? Wat is het klinkend resultaat van snelle voeten of zwierende armen? Hoe klinkt een melodietje bij dansende ogen of oren of… Kan je dans ook tekenen of is die tekening nu net muziek?

Deze nascholing is gebaseerd op ideeën van Rudolf Laban en Edwin Gordon.

Praktische informatie

Inschrijven voor nascholingen kan via verschillende nascholingsinstituten.

Voor meer info of een nascholing op maat: tel. +32 11 610 510, info@musica.be