Collectief Publiek Geluid

Muzikale contexten in de openbare ruimte

Musica geeft talentvolle muzikanten en klankkunstenaars met neus voor experiment een duwtje in de rug. Jonge en jongprofessionele kunstenaars worden verenigd in een collectief dat zich richt op muzikale creatie in de openbare ruimte. Wat betekent het muziek te maken op een publieke plek, op pleinen, straten of in bossen?

Het 'Collectief Publiek Geluid' krijgt permanente ondersteuning van Musica en C-TAKT. Musica organiseert jaarlijks twee werkcontexten. Zo’n context omvat een residentie, professionele begeleiding door kunstenaars van topniveau en een groepspresentatie voor een breed publiek.

Daarnaast is het collectief vrij om zelf zijn richting te bepalen. Op lange termijn bouwt het collectief aan een netwerk én een repertoire dat de aandacht van grote festivals en kunstenorganisaties wil trekken.

  • Zelfsturend collectief van en voor jonge en jongprofessionele muzikanten en kunstenaars
  • Ondersteuning door Musica en C-TAKT, masterclasses door kunstenaars van topniveau
  • Bouwen aan repertoire voor de publieke ruimte
  • Meerjarenproject met (inter)nationale residentiecontexten
  • Opdoen van ervaring en versterken van netwerk
  • Creëren van speelkansen en draagvlak voor nieuwe praktijken

Artistieke doelstelling

Wat betekent het om te creëren voor een publieke plek, ten opzichte van de klassieke concertzaal? Met welke factoren moet rekening gehouden worden bij het musiceren op straten en pleinen, welke mogelijkheden biedt het naar presentatie en publiek toe, en wat zijn de risico’s (bv. weersomstandigheden, kritiek van passanten)? Voor elke nieuwe context wordt nagedacht over hoe de architectuur en activiteiten van een specifieke plaats de artistieke mogelijkheden bepalen. Om dit proces van reflectie en experiment te sturen, biedt Musica tweemaal per jaar een context met een residentie en coaching door een gast uit de professionele sector: dit kan een geluidskunstenaar, componist, stedenbouwkundige of transdisciplinaire performer zijn.

Een tweede doelstelling van het Collectief is het ontwikkelen van een ‘repertoire’, een ‘canon’ van uitvoerbare werken voor de publieke ruimte: historische performances van Fluxus of John Cage worden samen met eigen creaties in de vorm van processies, stadstunes of wandelingen deel van een ‘catalogus’ waaruit organisaties en festivals selecteren voor hun programmatie.

Collectief Publiek Geluid is een project van Musica met de steun van C-TAKT

Maak kennis met Collectief Publiek Geluid.