CURATING DIVERSITY COURSE

met Tarek Atoui, Du Yun, Julia Gerlach en Vigdis Jakobsdottir

De cursus zal workshops, lezingen, dialogen, debatten en panels bevatten die zich in de eerste plaats richten op artistieke aspecten en goede praktijkvoorbeelden in het cureren van muziek en geluidskunst vandaag. Discussies in de klas zullen gaan over onderwerpen als historische achtergrond, de uitdagingen van de publieke en private ruimte, strategieën voor samenwerking en participatie, waarbij wordt gewerkt met archieven, de uitdagingen van de moderne identiteitspolitiek en verpersoonlijking, curatorschap als activisme, curatorschap van sociale verandering, diversiteit, geslacht en inclusiviteit. De deelnemers zullen deelnemen aan een publieke discussie en presentatie op de laatste dag van het festival. De cursus zal zich meer richten op ethische en positionele kwesties in plaats van op zuiver technische aspecten zoals fondsenwerving en productie.

Om in aanmerking te komen voor de Curating Diversity Course moeten de deelnemers traceerbare ervaring van eigen werk met curatorschap hebben. Verder moeten deelnemers bereid zijn om hun eigen werk te presenteren en met de klas te discussiëren over eventuele uitdagingen die zij in dit gebied hebben ondervonden. Kandidaturen moeten vragen die de deelnemers persoonlijk willen onderzoeken, of goed zouden zijn voor de discussie in de klas bevatten.

www.sounds-now.eu