Topstuk: Café Improvisé

Jammen doet meestal aan jazz denken, of aan oefensessies van lokale garagebandjes. Maar ook in het verleden werd er wat afgejamd. Niet in het minst door ‘grote componisten’, die bijna altijd ook grote improvisatoren waren. Denk in de eerste plaats maar aan Bach, Mozart, Beethoven en Chopin. Historische jamsessies geven het publiek een rechtstreekse inkijk in de manier waarop muzikale ideeën vaak gestalte kregen, hoe componisten een muzikaal vocabularium ontwikkelden en welke rol informele omstandigheden daarbij speelden.

In de ongedwongen omgeving van het Café Improvisé is de relatie tussen uitvoerders en publiek wat losser, het publiek niet altijd even stil, en praten de muzikanten ook al eens een mondje mee. Dit format laat het publiek van vandaag kennismaken met een minder bekende muzikale praktijk uit het verleden, waarbij muzikanten elkaar uitdagen, inspireren, de loef afsteken of muzikaal verbroederen.