Mediatools

Musica pioniert sinds enige jaren met educatieve apps en online fora voor thematische muziekeducatie. Vanuit deze ervaring ontwikkelen we mediaformats die de voordelen van digitale en live interactie combineren en uitnodigen tot onmiddellijke en actieve omgang met muziek. In eerste instantie via een groeiende collectie van aanstekelijke instructiefilmpjes die het format van de traditionele lesmap kunnen vervangen, maar ook via ontwikkeling van apps en een educatieve game-omgeving (cf. CONNECT).

Lesmappen zijn daarbij soms meer hinderpaal dan hulp. Muzikale activiteiten communiceer je directer via een filmpje dan met teksten in een lesmap: kijken, luisteren en zelf doen is hier het devies. Diverse mediatools bieden een deel van de oplossing.

Zo zullen we via een groeiende reeks instructiefilmpjes, gekoppeld aan de inhoud van bijvoorbeeld Musicaklassen en Eersteklasconcerten, leerlingen en leerkrachten uitnodigen tot plezierige en actieve muzikale actie. De filmpjes bevatten doe-opdrachten met en voor lichaam, stem en objecten of instrumenten. Leerkrachten hoeven geen of nauwelijks instructies te geven: samen kijken en doen is voldoende.

In het kader van CONNECT II creeërde Musica, samen met gespecialiseerde partners, een interactieve game-omgeving rond polyfonie.