Musicaklassen 2021-2022

ZWERM

Wat is leven? Of beter, wat betekent het om te leven? 

De nieuwe editie van Musicaklassen groeit vanuit één stamcel. Zij deelt zich. De nieuwe cellen delen zich opnieuw. Groepjes cellen zwermen uit en klitten samen tot meercellige organismen. Zij komen in contact met andere organismen. Tot zij één goed functionerend lichaam vormen. Ook dat lichaam staat niet op zich. Het gaat een samenwerking aan met andere lichamen.

De nieuwe editie van Musicaklassen vertrekt vanuit biologische insteken. De natuur is doordrongen van vormen van samenwerking en wederzijds voordeel. Een kluwen van gedeelde belangen en beïnvloeding. Een voortdurend balanceren. Niets wordt uit het niets geboren, niets is ooit af, niets sterft voor niets.

De baby wordt kind, het kind een puber, de puber een volwassene. Op het toonmoment komt het lichaam tot volle wasdom. Dan sterft het organisme. Een nieuwe cyclus begint. 

De volgende week Musicaklassen vertrekt vanuit één stamcel. Zij deelt zich …