Nascholing: Ik ben niet/wel muzikaal

Deze nascholing benadert muzikaliteit als een cluster van vaardigheden waarover iedereen beschikt. Ze opent deuren voor een artistieke benadering van muzikale ontwikkeling ongeacht niveau. Voor leerkrachten van alle onderwijsniveaus en deeltijds kunstonderwijs, en voor studenten hoger kunstonderwijs.

Maak actief kennis met diverse perspectieven op muzikaliteit. Ontdek hun samenhang. Denk meer vanuit muzikaliteit in plaats vanuit muziek als object. Schat de muzikaliteit van je leerlingen beter in. Herken ontwikkelingskansen. Onderzoek het verband tussen muziek als communicatie en expressie en haar artistieke dimensie. Verwerf een bredere kijk op muzikale ontwikkeling vanuit auditief-creatieve basiswerkvormen. Varieer erop en pas ze aan voor diverse niveau’s. Knoop (opnieuw) aan bij je muzikale zelf.

Deze nascholing duurt tussen 3 en 5 uur (na afspraak en afhankelijk van doelgroep en specifieke noden) en is ideaal voor studiedagen.

Praktische informatie

Voor meer info of een nascholing op maat: tel. +32 11 610 510, info@musica.be