Nascholing: Muzikale dialogen

Deze nascholing behandelt het spelen met klankentaal of het creëren van muzikale dialogen met jonge kinderen (2,5 tot 6 jaar).

Een muzikale dialoog heeft als doel te communiceren met elkaar. Expressiviteit, mimiek en beweging zijn daarbij van groot belang. Probeer maar eens een gesprek te voeren zonder enige gelaatsuitdrukking, van de spreker enerzijds of van de luisteraar anderzijds. De communicatie zal al snel blokkeren of stilvallen. Dankzij een expressieve uitdrukking blijft de luisteraar geboeid of de spreker gehoord.

In de muzikale dialogen hanteren we de muzikale taal als uitdrukkingsmiddel. Er komt weinig tot geen spreektaal aan te pas. Er wordt alleen muzikaal ‘gepraat’. Dit gebeurt door te spelen met muzikale parameters zoals toonhoogte, toonsterkte, tempo, toonduur en klankkleur en te experimenteren met de stem in al deze facetten. 

Muzikale dialogen bestaat uit volgende elementen:

  • Stemexploratie
  • Spelen met muzikale parameters
  • Muzikaal praten: 3 pijlers
  • Beweging
  • Muzikale dialogen
  • Verschillende manieren van luisteren van het jonge kind
Praktische informatie

Voor meer info of een nascholing op maat: tel. +32 11 610 510, info@musica.be