Nascholing: Tonaal Gereedschap voor klavierspelers

Anders omgaan met tonale muziek - voor leerkrachten klavier van het deeltijdskunstonderwijs en hoger muziekonderwijs.

Het muziekonderwijs is volop in beweging. Artistieke tendensen en wetenschappelijke inzichten verbreden onze kijk op muzikaliteit. Heeft het traditionele repertoire daarin nog een plaats? Natuurlijk. Oude inzichten en vaardigheden gooi je niet zomaar overboord. Recent musicologisch onderzoek werpt een ander licht op de manier waarop musici van barok tot laat negentiende eeuw vaardig werden met muziek. Principiële overeenkomsten tussen de oude partimento-praktijk en eigentijdse benaderingen in jazz en pop kwamen aan het licht. Tijdens deze sessie maak je kennis met een andere, vernieuwende én beproefde manier van omgaan met tonale muziek.

Tonaal Gereedschap is toepasbaar op elk tonaal idioom en verbindt het repertoire van barok tot romantiek, jazz en pop met improvisatie en compositie. Verwacht geen strakke methodiek. Ieder kan TG op eigen tempo en vanuit eigen inzicht verweven met bestaande didactiek. Reken op een betere integratie van muzikaal inzicht en vaardigheid, een meer betrouwbaar geheugen en vlotter prima vista-spel. Tel daar bij een uitgebreide en parate muzikale fantasie, meer expressie en speelplezier.

Tonaal Gereedschap opent nieuwe artistieke en (auto)didactische perspectieven, en kan de bestaande professionele expertise gevoelig uitbreiden.

Praktische informatie

Voor meer info of een nascholing op maat: tel. +32 11 610 510, info@musica.be