Nascholing: Welkom in Brabbelonia

De muzikale eigenschappen van taal - voor onthaalouders, crèchebegeleiders en leerkrachten die in aanraking komen met jonge anderstalige nieuwkomers.

En plots wordt je dan gedropt in een omgeving waar een andere taal gesproken wordt... Het overkomt meer en meer kinderen. En langs de andere kant van de barrière hun medeleerlingen en leerkrachten. Moeilijk natuurlijk, maar ook een kans. Kunnen we af en toe de grens oversteken? Allemaal een keer langs de ene kant, en allemaal een keer langs de andere kant?

Deze nascholing gaat actief en speels op zoek naar wat talen bindt en wat hen onderscheidt. De muzikale eigenschappen van taal, en de talige eigenschappen van muziek vormen de rode draad om de barrière te doorbreken. Erg plezierige werkvormen breken al gauw het ijs. Zij wekken de interesse voor elkaars taal en accent, voor verhalen, timbres, ritmen en melodietjes. Precies op de grens vinden we vleugjes poëzie. Uiteindelijk liggen voldoende gemeenschappelijke elementen op tafel om de slagboom helemaal te laten opengaan.

Praktische informatie

Inschrijven voor nascholingen kan via verschillende nascholingsinstituten.

Voor meer info of een nascholing op maat: tel. +32 11 610 510, info@musica.be