Tonaal Gereedschap / Tonal Tools

Het muziekonderwijs is volop in beweging. Artistieke tendensen en wetenschappelijke inzichten verbreden onze kijk op muzikaliteit. Heeft het traditionele repertoire daarin nog een plaats? Natuurlijk. Oude inzichten en vaardigheden gooi je niet zomaar overboord.

Recent musicologisch onderzoek werpt een ander licht op de manier waarop musici van barok tot laat negentiende eeuw vaardig werden met muziek. Musica, Impulscentrum voor Muziek zag principiële overeenkomsten tussen de oude partimento-praktijk en eigentijdse benaderingen in jazz en pop.

Resultaat werd 'Tonaal Gereedschap/Tonal Tools', een inspiratieboek en app (Android + iOs) die het oude met het nieuwe verbindt. Negen ‘componenti’ reiken sleutels aan voor een meer auditieve en creatief-inzichtelijke benadering van tonale muziek vanaf het begin.

Tonaal Gereedschap is toepasbaar op elk tonaal idioom en verbindt het repertoire van barok tot romantiek, jazz en pop met improvisatie en compositie. Verwacht geen strakke methodiek. Ieder kan TG op eigen tempo en vanuit eigen inzicht verweven met bestaande didactiek. Reken op een betere integratie van muzikaal inzicht en vaardigheid, een meer betrouwbaar geheugen en vlotter prima vista-spel. Tel daar bij een uitgebreide en parate muzikale fantasie, meer expressie en speelplezier.

Tonaal Gereedschap opent nieuwe artistieke en (auto)didactische perspectieven, en kan de bestaande professionele expertise gevoelig uitbreiden.

Download de app:

Het boek

Tonaal Gereedschap voor klavierspelers 
Auteur: Lieven Strobbe, 2013 
Uitgever: Garant, Antwerpen/Apeldoorn

Tonal Tools/Tonaal Gereedschap is te koop bij Garant voor 54,90 euro.
Koop Tonaal Gereedschap.

De website

Op www.tonaltools.com kan je terecht voor een kennismaking met Tonal Tools en de diverse toepassingen. Je vindt er ook een overzicht van activiteiten en opleidingen die Musica organiseert rond Tonal Tools en heel wat video- en audiomateriaal. Je kan zelf filmpjes uploaden en zo je ervaringen delen met anderen.