Reflectie op eigen praktijk

Musica wil de stem van de sector rond participatieve kunsten versterken, en helpen bij het documenteren en in kaart brengen van de verzamelde artistieke praktijk zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief. Via het online platform Medium willen we onze artistieke en pedagogische expertise delen.

Musica staat voor een bewuste en avontuurlijke omgang met klank en muziek. Reflectie op de eigen praktijk heeft altijd een cruciale rol gespeeld in de werking van Musica. In de komende beleidsperiode trekken we die kritische reflectie open naar het bredere veld. Met het actief opnemen van de functie reflectie ambiëren we een landschapsversterkende rol. Discussie over de relaties tussen kunstenaar, kunstwerk, instelling en participant is fundamenteel voor elke reflectie over de kunsten. Bovendien hebben zowel de kunsten als de samenleving nood aan diverse invalshoeken. Als speerpunten kiezen we voor artistieke reflectie op participatieve kunsten, kunst in educatie en onderwijs, en inclusief curatorschap.
Reflecteer mee rond de ontwikkeling van participatieve kunst via musicaimpulse.medium.com.