Projecten met steun van Musicafonds

Inclusieve muziekvakantie in Mechelen 

Benjamin Haemhouts, artistiek directeur van Casco Phil, droomde al jaren van een inclusief zomerkamp voor kinderen waarbij creativiteit in de breedste zin van het woord centraal staat. Door middel van samenwerking met enkele sociale partners wilden we een aantal kinderen in kansarmoede betrekken en integreren in de groep. In de eerste week van juli 2016 werd de droom werkelijkheid. Met de stad Mechelen als thema leefden deelnemers met verschillende achtergronden zich creatief uit, musiceerden ze en kookten ze samen onder leiding van verschillende inspirerende chef-koks. Maar liefst 25% van de deelnemers was afkomstig uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
De inclusieve muziekvakantie is intussen een vaste waarde binnen Musica’s projecten en wordt elke zomer hernomen.

Sociale tarieven voor talentontwikkelingsprogramma’s

Het Musicafonds wordt ook aangesproken om ‘sociale tarieven’ te kunnen hanteren voor onze muziekvakantie in Antwerpen en andere activiteiten rond talentontwikkeling zoals bv. de internationale compositiestage SoundMine. We hopen daarmee verschillende kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen te bereiken.

The Musical Gift

Tijdens AlbaNova festival 2018 kregen vier bezoekers de kans om een huiskamerconcert van een AlbaNova-artiest cadeau te doen aan iemand die niet (meer) naar het festival kan komen. Het jaar erna werd dit initiatief hernomen en konden opnieuw drie AlbaNova bezoekers een stukje van hun festivalervaring delen. In juni 2020 verraste het Musicafonds de laatstejaars van GO! atheneum Tongrorum met een muzikaal uitzwaaimoment tijdens hun proclamatie. Het initiatief bewees opnieuw dat muziek een prachtig geschenk is voor alle generaties: behalve de laatstejaars konden we ook diverse woonzorgcentra, families in private kring en een voorziening voor volwassenen met een beperking verblijden met The Musical Gift.