1001 deuren naar meerstemmigheid

Connect II

Meerstemmigheid, contrapunt, polyfonie,.. . Uitdagende termen, maar wezenlijk bestanddeel van muziek uit verleden en heden, van oost tot west, van noord tot zuid. In samenwerking met internationale specialisten spitst dit onderzoek zich toe op de ontwikkeling van een groeiende online verzameling activiteiten, inspiratievoorbeelden en achtergrondinfo voor iedereen die meer wil met meerstemmigheid.

De voortzetting van het CONNECT onderzoeksproject spitst zich toe op meerstemmigheid – van verleden tot heden en uit alle windstreken. In samenwerking met internationale specialisten wordt gewerkt aan een groeiende online verzameling activiteiten, inspiratie en informatie.

© Marc Ras
  • CONNECT

    CONNECT

    Het onderzoeksproject CONNECT verbindt experten met gedreven leerkrachten en uitvoerende kunstenaars. CONNECT richt zich op fundamentele problematieken binnende artistieke en educatieve praktijk. Zo ontstaan verbindingen tussen vroeger en nu, tussen praktijk en theorie, tussen creativiteit en vaardigheid.