CACAO

Een samenwerking die zich toespitst op het verdiepen en diversifiëren van cruciale vaardigheden, kennis en attitudes van kleuteronderwijzers in Europa en daarbuiten. Het Cell Biology and Art Class Omnibus (CACAO) project brengt onderzoekers op het gebied van biologie en muziek, kunstenaars, kleuteronderwijzers, leerkrachten en experts in technologie-ondersteund-leren uit 7 Europese landen samen om een uniek voorschools leerprogramma te creëren dat celbiologie, muziek, dans en visuele kunst met elkaar verbindt.

© Lukas Verdijk
  • Kunsteducatie + celbiologie = CACAO

    Kunsteducatie + celbiologie = CACAO

    Begin dit jaar vond de eerste bijeenkomst plaats van het innovatieve project CACAO. Musica werkt hierbij samen met 6 andere Europese partners. Samen ontwikkelen we een pedagogisch programma waarbij kunst en muziek worden aangewend om kinderen vertrouwd te maken met biologische concepten. CACAO staat voor “Cell Biology and Art Class Omnibus”. Dit unieke Erasmus+ project …

    Kunsteducatie + celbiologie = CACAO Lees verder »