Publicaties Curating Diversity

Via publicaties stimuleren we de reflectie over muziek, klankkunst en klankbeleving in relatie tot diversiteit en inclusiviteit. We bieden een platform om nieuwe werkvormen en ervaringen te delen met een groter publiek.