Reflectie rond participatieve praktijken in Vlaanderen

Musica neemt het voortouw in een aantal reflectieve projecten om het aanbod en de diversiteit binnen de participatieve kunsten in de kijker te zetten:

  • een reeks publicaties over kunst & participatie in diverse contexten
  • een symposium in 2023 en 2026
© Lukas Verdijk