Reflectie rond participatieve praktijken in Vlaanderen

Musica neemt het voortouw in een aantal reflectieve projecten om het aanbod en de diversiteit binnen de participatieve kunsten in de kijker te zetten:

  • een reeks publicaties over kunst & participatie in diverse contexten
  • een symposium in 2023 en 2026
  • een driedaagse biënnale in 2025 en 2027

Voor het festival werken we nauw samen met verschillende organisaties in het veld. Elke partnerorganisatie krijgt de gelegenheid om een deel van de biënnale te cureren, en bekostigt de eigen artistieke invulling. Musica zorgt voor de communicatieve, organisatorische en productionele opvolging.

© Lukas Verdijk