Symposium Curating Diversity

Sounds Now organiseert jaarlijks een tweedaags symposium. In 2024 organiseert Musica dit samen met Transit. Deskundigen, componisten, musici, schrijvers, academici, curatoren uit andere kunsten die samen met het publiek het begrip ‘muziekcuratorschap’ herdenken en uitbreiden vanuit de invalshoek van diversiteit.