Tonaal Gereedschap/Tonal Tools

Deze internationale publicatie is het resultaat van het Connect I-traject. Het onderzoek ervoor startte in de lente van 2012 met twaalf gedreven leerkrachten klavier uit het Vlaamse deeltijds kunstonderwijs. Vanuit een kennismaking met het principe van de historische partimento-praktijk werden verbindingen gelegd met actuele didactieken in jazz en lichte muziek.

Het inspiratieboek Tonaal Gereedschap/Tonal Tools vormt een eigentijdse ‘gereedschapskoffer’ om creatief-inzichtelijk met tonale muziek aan de slag te gaan ongeacht het idioom. De publicatie biedt handvaten voor een meer auditief belichaamde en intuïtieve omgang met tonale meerstemmigheid op klavier vanaf het begin.

Tonaal Gereedschap is geen nieuwe klaviermethodiek, maar laat zich ‘à la carte’ integreren in de bestaande lespraktijk. Ook wie weinig of geen ervaring heeft met creatief musiceren, kan zich het materiaal geleidelijk eigen maken.

Tonaal Gereedschap maakt duidelijk dat de integratie van creatieve praktijk, instrumentale vaardigheid en theoretisch inzicht geen utopie is, maar aanknoopt bij een eeuwenoude traditie en actueel wetenschappelijk inzicht.