Nomad
Verandering en vernieuwing in kunst en samenleving

De titel van dit werkterrein verwijst naar de geest van de nomade – de outsider die buiten zijn cocon op zoek gaat naar bevruchting. De projecten binnen Nomad zijn gericht op verandering, vernieuwing en relevantie in de brede artistieke praktijk en de samenleving.

In de kijker

Activiteiten

Doelstelling

Binnen Nomad creëren we ruimte voor

  • innovatieve en participatieve vormen van muzikale interactie
  • muzikale belevenissen in relatie tot het verleden en voor de toekomst
  • de maatschappelijke impact van de verhoudingen mens-kunst-natuur en mens-kunst-technologie
  • inclusief curatorschap
  • participatieve praktijken in Vlaanderen vanuit een artistiek oogpunt