Zintuin
Artistieke attitude in de educatie van de toekomst

Zintuin is de plek voor muzikale benaderingen in het educatieve veld van de toekomst, waar gevoel en verstand elkaar vinden. De ervaring van muzikaliteit staat er centraal. Verbinden met andere kunstvormen en denkbeelden is er vanzelfsprekend.

© Marc Ras

Doelstelling

  • de relatie onderzoeken tussen belichamen en begrijpen, vanuit een artistieke insteek
  • de synergie stimuleren tussen kunst, onderwijs en educatie
  • de rol van klank en muziek in onderwijs en educatie verbreden en verdiepen, met het oog op de toekomst
  • expertise delen