Zintuin Interventie 1: Jacqueline Hamelink

Dit schooljaar organiseert Musica onder de titel ‘Zintuin’ zes artistieke interventies in lagere scholen en een muziekacademie in Vlaanderen en Brussel. Telkens wordt een groep leerlingen én hun leerkrachten geconfronteerd met een muzikant-kunstenaar. Musica interviewt ook alle betrokkenen over deze unieke ervaring, hun artistieke attitude, en hun bevindingen voor hun eigen werk of leertraject.

In 2022 werd het Erasmus+ project SenseSquared opgestart. Zes Europese partners uit de artistieke, educatieve en universitaire sector werken samen rond de centrale vraag: hoe kan een zintuiglijke benadering en een artistieke attitude in onderwijs en educatie bijdragen tot een meer verbonden en duurzame wereld?

Eén van de projecten waarmee Musica aan dit project bijdraagt is ‘Zintuin’. Elke maand bezoeken we een aantal scholen in Genk, Geraardsbergen en Schaarbeek met een opmerkelijke muzikant-kunstenaar. De leerlingen en leerkrachten maken samen onbevangen een performance mee. Nadien ontstaat er een open gesprek met de kunstenaar over de gedachten, gevoelens en ideeën die de voorstelling bij hen oproept. Zo worden kinderen en leerkrachten geïnspireerd om in de weken hierna zélf in interactie en discussie te gaan, en zo mogelijk samen iets te creëren in de geest van de interventie. De hele ingreep nodigt hen uit om leerproces en onderwijspraktijk vanuit andere perspectieven te bekijken en er grondig over te reflecteren. Hoe verhouden we ons tot elkaar? Hoe staan we in de wereld? Kan een meer zintuiglijke aanpak en artistieke attitude bijdragen tot een beter onderwijs?

Ook voor de muzikant zélf is zo’n performance een unieke belevenis. In een kort vraaggesprek peilen we naar hun eigen ervaring van de interventieweek. Wat merken ze op bij de kinderen en hun leerkrachten? Welke reacties verrassen hen? En wat leren ze zelf uit de interventies over hun eigen artistieke praktijk? 

In september werd het project gestart met de interventie van celliste Jacqueline Hamelink. In een improvisatie ging zij een artistieke confrontatie aan met het werk ‘The Road’ van de Genkse schilderes Sylvia Zach. Hieronder kan je ons interview met Jacqueline bekijken:

SenseSquared is een partnerproject van Musica (projectcoördinator) en Companhia de Música Teatral, Sisters Hope, Marres House for Contemporary Culture, Stavanger University en Maastricht University.

SenseSquared is een Erasmus+ project mede gefinancierd door de Europese Unie.

  • SenseSquared

    SenseSquared

    Connect III Zes Europese partners werken samen rond de centrale vraag: hoe kan een zintuiglijke benadering en artistieke attitude in de opvoeding leiden tot een wereld met meer verbondenheid en duurzaamheid? Via artistieke interventies en workshops willen we aantonen dat deze benadering de kern van alle onderwijs kan en zelfs moet worden. Een zintuiglijke en …

    SenseSquared Lees verder »