Privacybeleid

Bij toegang tot en het gebruik van deze website van Musica Impulscentrum gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid. Wanneer u deze website bezoekt en/of uw persoonsgegevens aan Musica verstrekt, verleent u Musica uitdrukkelijk schriftelijke toestemming om de u betreffende informatie te vergaren, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de hier omschreven doeleinden. U heeft het recht, indien gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, om uw toestemming te allen tijde en zonder opgave van reden in te trekken.

Persoonsgegevens

Musica verzamelt enkel de door u uitdrukkelijk opgegeven gegevens zoals onder andere voornaam, naam, email, geboortedatum, woonplaats, adres, instrumenten die u bespeelt, etc.

Doeleinden van de verwerking

De u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met als doel u te informeren over onze activiteiten, u te verwittigen over wijzigingen van de activiteiten en het verwerken van aanvragen en bestellingen van goederen en diensten waaronder ticketing en de daarbij horende verwerking en verdere opvolging. We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Recht op toegang en verbetering & wijzigingen in privacybeleid

U hebt te allen tijde recht uw gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen, alsook u te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens of deze verwerking te beperken. Dit recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking is kosteloos en kan je uitoefenen door uw verzoek per e-mail naar info@musica.be te sturen. Musica zal er dan alles aan doen om uw verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan ook op elk moment door op de uitschrijflink in de nieuwsbrief te klikken.. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, enkel indien nodig voor het realiseren van een project dat een samenwerking is tussen Musica en de derde partij. We raden aan om de desbetreffende websites rechtstreeks te raadplegen i.v.m. hun privacybeleid. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen via deze pagina bekend gemaakt worden.

Bedrijfsgegevens met het oog op contactname

Voor inlichtingen over het privacybeleid kan u contact opnemen via info@musica.be.

Musica vzw
Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5B
3910 PELT
BELGIE
Ondernemingnummer: 0418.205.602

Het beheer van uw gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens en de nieuwe Europese GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming).