Team

Artistiek team

Stijn Boeve, stijn@musica.be
Loes Bruyninckx, loes@musica.be
Amber Deckers, amber@musica.be
Dries Janssen, dries@musica.be
Esther Ursem, esther@musica.be
Hans Van Regenmortel, hans@musica.be

Administratief team

Monique Damiaens, monique@musica.be
Inne Helsen, inne@musica.be
Patty Kaes, patty@musica.be

Productie team

Louis Burrows, louis@musica.be
Marijn Clijsters, marijn@musica.be
Fernando Tarrancón, AFS-vrijwilliger, fernando@musica.be

Communicatie team

Patty Kaes, patty@musica.be

Algemene coördinatie

Wouter Van Looy, algemeen en artistiek, wouter@musica.be
Bianca Van Roosbroeck, zakelijk, bianca@musica.be

Bestuursorgaan

Herman Baeten, voorzitter
Bart Demuyt, secretaris
Erwin Verbist, penningmeester
Yves Bastiaens
Heidi De Nijn
Hilde Plas
Katleen Van Bavel
Stéphane Van hoof

Algemene vergadering

Roel Coninckx
Paul Craenen
Laura Maes
Carine Rinkes
Bea Steylaerts
en alle leden van het bestuursorgaan