Kunsteducatief Labo

Tijdens de kunsteducatieve praktijk komen regelmatig fundamentele vragen op tafel. De kunsteducatieve labo’s bieden aan Musica’s artistieke coördinatoren en aan artiesten en docenten een forum voor uitwisseling en verbinding van expertise door middel van try-outs en discussies.

De labo’s worden opgezet naar aanleiding van specifieke vragen en problematieken die in Musica’s projecten naar boven komen. Ze zijn de ideale plek om bestaande inzichten en vaardigheden uit de dagen, gewoontes in vraag te stellen, en samen naar vernieuwende oplossingen te zoeken. In het Kunsteducatief Labo is discussie mogelijk op het scherp van de snee en is mislukken toegestaan. Nieuwe werkvormen zien er het licht, bestaande krijgen een update en worden aan de praktijk getoetst.

Deze labo’s zijn een prototype van apprenticeship-leren voor alle deelnemers. Omdat allen de eigen expertise ten volle inbrengen is er een voortdurende verschuiving van wie iets aanbrengt en wie iets opneemt. De deelnemers worden zo actoren in de manier waarop Musica haar educatieve praktijk vormgeeft. Deze aanpak vergroot tevens hun inhoudelijke betrokkenheid.

Deze labo’s vormen eveneens een broedplaats voor het vormgeven en finetunen van nieuwe nascholingen en workshops. Tegelijk wordt er duidelijk wie het meest in aanmerking komt voor het geven van een specifieke nascholing of workshop.