Sonokids

In SonoKids wordt onderzocht hoe de speelse omgang met klank en muziek kan geïntegreerd worden in de dagelijkse werking van een buitenschoolse kinderopvang. Dit pilootproject loopt in samenwerking met kinderopvang De Spetter te Merksplas. Het project wordt gecoacht door Musica en gesteund door KIKO.

Aanknopend bij het spontane spel van de kinderen (2,5 - 12j) en artistiek verrijkt door de input van twee kunstenaars-docenten wil SonoKids een muzikale basishouding stimuleren bij zowel kinderen als kindbegeleiders. Muzikale interacties ontstaan organisch en al spelend op de werkvloer. Zonder zich op te dringen of het spel over te nemen brengt de artiest nieuwe muzikale elementen aan in het spontane spel van de kinderen. De creatieve, muzikale en authentieke omgang met elkaar nodigt uit tot onderzoek, experiment en het ontdekken van nieuwe muzikale spelvormen. Hierbij nemen alle deelnemers - kinderen, kindbegeleiders en artiesten - beurtelings de de rol van inspirator, imitator en communicator op. Gaandeweg groeien de deelnemers in hun ideeën en expressiemogelijkheden.

De kindbegeleiders worden op de werkvloer inhoudelijk gecoacht door een projectleider van Musica en een hoofdbegeleider van IBO De Spetter, tevens pedagogisch coach in opleiding. De hoofdbegeleider waarborgt als plaatselijk verantwoordelijke de dagelijkse opvolging en continuïteit van het project. De kunstenaars-docenten brengen het muzikaal-expressieve spel geleidelijk naar een ander niveau. Zij laten het verzamelde materiaal uitmonden in een toonmoment.