Kernwaarden

Naast artistieke en esthetische waarden die wij als kunstenorganisatie als vanzelfsprekend hoog in het vaandel dragen, delen we een algemeen waardenkader dat als kompas fungeert. Samenwerken is immers zorg dragen voor elkaar en constructief oplossingen zoeken voor uitdagingen en fricties, niet alleen binnen het team maar in alle lagen van onze organisatie.

Gedrevenheid

komt van binnenuit

Musica staat voor begeestering. We zijn enthousiast en we enthousiasmeren. We houden er een collectief optimisme op na. We zijn doelgericht maar ook flexibel om bij te sturen als toevalligheden ons pad kruisen. Vaak vinden we daarbij net wat we niét zoeken. We streven naar pragmatisch werken en een probleemoplossende benadering. De individuele innerlijke drijfveer leidt tot een gezamenlijke werkethiek waar humor, kritische zin en doorzettingsvermogen samenkomen.

Vertrouwen

delen we met elkaar

Vertrouwen staat voor betrouwbaarheid en integriteit. We gaan respectvol om met elkaar en bieden binnen onze organisatie een veilige plek aan alle medewerkers. Het team staat voor togetherness, meer ‘wij’ dan ‘ik’, meer ‘wij’ dan ‘jij’.

Vertrouwen betekent ook ruimte geven om te experimenteren en te onderzoeken, om te schitteren en te falen. Zo helpen we elkaar groeien. We hebben de keuze gemaakt om te evolueren naar een structuur waarin alle teamleden niet alleen evenwaardig zijn maar zich ook voelen. Vertrouwen is daarbij het fundament.

Verduurzamen

stralen we uit

Een bewuste omgang met ecologie en de relatie tussen mens en natuur is een focus die steeds meer aan belang wint. Wij gaan graag nog een stap verder: we streven ernaar het tijdelijke karakter van onze activiteiten te overstijgen. Ervaringen worden beleefd en zijn daarna nog slechts een herinnering. Bij elke activiteit wordt echter een zaadje geplant dat zich verder kan ontwikkelen. Onze adaptieve methodiek geeft ons de ruimte om interne en externe processen voortdurend te ontwikkelen, bij te sturen en uit te breiden. Dit helpt Musica om zich verder in te bedden in het brede culturele en maatschappelijke veld.