Project

Deep Listening Projecten

Er is niets zo mooi als muziek diep op je in laten werken. Deep listening vraagt dat je openstaat om nieuwe geluidsinformatie te ervaren en dat je niet meteen beoordeelt wat je hoort. In samenwerking met Concertgebouw Brugge werken we daarom aan projecten die het bewust luisteren met een open en vrije geest bevorderen. De focus ligt op:

  • immersieve en interactieve technologieën
  • andere zintuigen activeren of deactiveren
  • de verbindende rol van geluid bij andere kunstvormen (architectuur, video, etc.)