Project

Publicaties Curating Diversity

Door middel van verschillende publicaties stimuleren we de reflectie op muziek, klankkunst en klankbeleving. In dit geval staan die publicaties in het teken van diversiteit en inclusiviteit. We bieden een platform om nieuwe werkvormen en ervaringen te delen met een groter publiek.

Met een reeks jaarlijkse publicaties van het Sounds Now netwerk willen we ruimte bieden aan verschillende perspectieven op het creëren van structurele verandering op de lange termijn door middel van meer inclusie en diversiteit in hedendaagse muziek en geluidskunst. Elk jaar zullen we verschillende mensen uitnodigen, al dan niet werkzaam in de muziek, om over deze kwesties te reflecteren.

De reeds verschenen publicatie zullen beschikbaar zijn op al onze partnerevenementen. Als je geen papieren exemplaar kunt krijgen, kun je het ook online lezen:

  • Listening – Elaine Mitchener, Aretha Phiri en Raed Yassin
  • Seeing – Nat Raha en Katrien Schuermans

Gedrukte exemplaren zijn te bestellen door contact op te nemen met info@sounds-now.eu.