Art Educator in Residence

Art Educator in Residence (AER) is een talentontwikkelingstraject van Musica Impulscentrum, Koninklijk Conservatorium Antwerpen en deSingel Internationale Kunstcampus. 

Samen creëren we een context waarin jonge kunstenaars uit de educatieve opleidingen muziek, dans en drama van het KCA ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van nieuwe formats voor kunsteducatie en  publieksparticipatie. Dit gebeurt binnen het opleidingsonderdeel ‘Masterproef Kunsteducatief project’ (educatieve masteropleiding) of als stage kunsteducatief project (educatieve bachelor- en educatieve graduaatsopleiding).

Binnen het AER programma willen we vernieuwende ideeën rond kunsteducatie helpen ontwikkelen. Studenten worden aangespoord om aan te sluiten bij de thema’s in de programmatie van deSingel, maar ze kunnen ook een eigen idee voorstellen. De partners voorzien begeleiding en omkadering met complementaire expertise, technische omkadering en communicatie. De samenwerking met deSingel garandeert zichtbaarheid voor de geselecteerde projecten. 

Dit traject is uitgegroeid tot een kwaliteitslabel voor jonge kunsteducatoren.

Voorbije edities

2021

Juicy Ijsselmuiden – Waardeloos Goed 

Een onderzoek naar zaken die geen waarde hebben. Juicy bracht drie Deurnese doelgroepen samen: vzw Recht-op, Stedelijk Lyceum De Waterbaan en Buurtwerk Dinamo. Via een participatief creatieproces werd een kleurrijke en ludieke tentoonstelling gebouwd.

2020

Matthias Van den Brande, Sone Mikaelian en Andrea Van Acker – Dis|connected

Een kortfilm rond eenzaamheid bij jongeren. Bedacht als een muzikale voorstelling, maar door de coronacrisis werden de makers gedwongen om zowel de voorbereiding als de uitvoering virtueel te maken.

2018-2019

Andy Van Kerschaver – Beveren (i.s.m. de Rode Antraciet vzw)

Een eigen bewerking van Shakespeare’s Macbeth met gedetineerden. De geslotenheid van het gevangeniswezen laat het niet toe de gedetineerden naar het publiek te brengen, noch omgekeerd. Andy gebruikt zijn eigen artistieke competenties als speler en maker om hun verhalen tot in de buitenwereld te brengen.

Misja Nolet – Wachtgeluiden (i.s.m. Wilde Raven vzw, Sascha Bornkamp en Yelena Schmitz)

Een reeks auditieve portretten van vrouwelijke vluchtelingen aan de hand van kinderliedjes uit hun thuisland, gepresenteerd als een audio-installatie op wachtplekken in de openbare ruimte.

2017-2018 

Lore Borremans – Vrij als een vogel

Danseres-choreografe Lore Borremans maakte een voorstelling aan de hand van een gelijknamige workshop, waar kinderen de ruimte kregen om in alle onbevangenheid op zoek te gaan naar hun identiteit. Tegelijk werd hen geleerd om respectvol om te gaan met de keuzes van anderen.

Jolien Van De Sande – Toen de goden sliepen (i.s.m. Het Fluisterhuis)

Aan de hand van verschillende etappes in een verwerkingsproces wordt het relaas gedaan van de brute pech, de natuurlijke selectie of het allesverzengende fatum van een God in winterslaap.

  • Art Educator in Residence 2022-2023
    Voorstelling: vrijdag 19 mei 2023

    Art Educator in Residence 2022-2023

    Danny de Jong en Isaak Duerinck zijn met hun onderzoeksproject “Antwerp Queer Choir” geselecteerd voor Art Educator in Residence voor het academiejaar 2022-2023. Zij willen met dit project onderzoeken hoe samenzang een empowering effect kan hebben op mensen uit een queer community en hoe de eigen stem ontdekt en gebruikt kan worden als krachtig expressiemiddel. …

    Art Educator in Residence 2022-2023 Lees verder »