Project

Reflectie rond participatieve praktijken in Vlaanderen

Musica neemt het voortouw in een aantal reflectieve projecten om het aanbod en de diversiteit binnen de participatieve kunsten in de kijker te zetten:

  • een reeks publicaties over kunst & participatie in diverse contexten: musicaimpulse.medium.com
  • een symposium in 2023 en 2026