Project

Tonaal Gereedschap/Tonal Tools

Bij Musica geloven we dat we het meeste bereiken door de juiste mensen met elkaar te verbinden. Daarvoor dient ons onderzoeksproject CONNECT, dat experten, leerkrachten en uitvoerende kunstenaars met elkaar in contact brengt. CONNECT richt zich op de praktische verschillen tussen kunst en educatie en wil die overbruggen. Zo leggen we het verband tussen de muziek en gewoontes van vroeger en nu, tussen praktijk en theorie, tussen creativiteit en vaardigheid.

CONNECT I: Tonaal Gereedschap/Tonal Tools

Begin 2012 kwamen 12 gedreven leerkrachten uit het Vlaamse deeltijdskunstonderwijs samen om onderzoek te doen naar de historische partimento-praktijk op klavier en dit te verbinden met actueel onderwijs in jazz en lichte muziek. Hieruit ontstond Tonaal Gereedschap/Tonal Tools, een inspiratieboek. Dit is een soort eigentijdse ‘gereedschapskoffer’ om creatief-inzichtelijk met tonale muziek aan de slag te gaan. Het boek biedt handvaten om met oor en intuïtie de tonale meerstemmigheid op klavier te ontdekken. Een eeuwenoude traditie én actueel wetenschappelijk inzicht komen hier samen.

Tonaal Gereedschap is geen nieuwe klaviermethodiek – je kunt het naar eigen wens integreren in de bestaande lespraktijk. Ook wie weinig of geen ervaring heeft met creatief muziek maken, kan het materiaal met wat tijd en oefening prima aanleren.