Labo Curatorschap

Vanaf 2023 organiseert Musica tweejaarlijks een labo waar ervaren curatoren worden samengebracht met klankkunstenaars van buiten het vertrouwde terrein van de nieuwe muziek. Deze activiteit wordt vanaf dan tweejaarlijks opgenomen in onze werking. Deelnemers kunnen rekenen op onze ondersteuning op artistiek, zakelijk, productioneel en communicatief vlak. Nieuwe curatoren/co-creatoren cureren een deel van AlbaNova Reeks, Klankenboswerking of OORtreders, met coaching van Musica en projectpartners.